+7 (72336) 4-27-00

Бекітемін:
«Риддер қаласының мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі» ММ «Мәдениет сарайы» КМҚК директорының м.а.
«__» _________________2017
_____________Е.Ларионова

«Риддер қаласының мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі» ММ «Мәдениет сарайы» КМҚК қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттары

Осы сыбайласжемқорлыққа қарсы стандарт «Риддер қаласының мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі» ММ «Мәдениет сарайы» КМҚК қызметінде сыбайласжемқорлық басқаруларын ескертуге бағытталған ұсыныстар жүйесін орнату және оның қызметкерлер арасында жемқорылық танытуда нөлдік шыдамдылықты көтеру мақсатында әзірленген.
1. Қоғамдық қарым-қатынастар саласының атауы: мәдениет, тілдерді дамыту және спорт

2. Сыбайласжемқорлыққа қарсы стандарттарды әзірлеушінің атауы:
«Риддер қаласының мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі» ММ «Мәдениет сарайы» КМҚК

3. қоғамдық қарым-қатынастар саласында оқшауланып жұмыс істейтін тұлғалардың мінзе-құлық ережелері (әрекеттері):

3.1. сыбайласжемқорлыққа қарсы стандарттарға қатысты салада азаматтық және заңды тұлғалардың заң түріндегі мүделлерін және құқықтарын іске асыру кезінде «Мәдениет сарайы» КМҚК қызметкеріне:
1) лауазымдық өкілеттіліктерін орындауға байланысты азаматтар мен заңды тұлғалардың қызметтерімен жеке мақсаттарында қолдануға;
2) мемлекеттік органда қызмет ететін немесе оған бағынатын органда үшінші тұлға ретінде өкілі болуға;
3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген кімде кімге кәсіпкерлікті немесе басқа да қызметінен кіріс табумен байланысты қызметті жүзеге асыруда көмек көрсетуге;
4) Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген азаматтық немесе заңды тұлғаларға негізсіз ақпарат беруге немесе оныі кідірісі, нақты немесе толық емес ақпаратты беруге;
5) Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделмеген ақпаратты азаматтық немесе заңды тұлғалардан талап етуге;
6) азаматтық және заңды тұлғалардың құқықтарын, бостандықтарын және заңды мүделлерін іске асыруға кедергі кетіруге;
7) кәсіпкерлік қызметті іске асыратын азаматтық немесе заңды тұлғаларды мемлекеттік реттеуге өкілділіктеріне құқықтарын беруге, сондай-ақ ол үшін бақылау жасауға;
8) сәйкес функцияларды орындамайтын тұлғадан ұйымнан, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасымен көзделмеген жағдайда азаматтық тұлғадан ақшалай, қызмет немесе басқа үлгіде қандайда бір сыйақы алуға;
9) Қызметі бойынша қамқорлықта немесе салғырттығы үшін қызметі бойынша тәуелді тұлғалар немесе мемлекеттік қызметшілерден функцияларына теңестірілген немесе өзінің мемлекеттік функцияларын орындауға байланысты сыйлықтар немесе қызметтер қабыдауға;;
10) жеке басындағы мәселелерді шеші кезінде мемлекеттік органдар, ұйымдар, мемлекеттік қызметшілер немесе басқа тұлғалардың қызметіне әсерін тигізу үшін қызметтік дәрежесін қолдануға тиым салынады.

3.2. Өз құзыреттілігі шегінде басқару немесе басқа шешімдерді қабылдау немесе дайындау кезінде «Мәдениет сарайы» КМҚК қызметкеріне:
1) шешімдерді қабылдау немесе дайындау кезінде азаматтық және (немесе) заңды тұлғаларға заңға қайшы артықшылықтарды көрсетуге;
2) лауазымдық өкілділікті орындауға қатысы жоқ және (немесе) Қазақстан Республикасы заңнамасын бұзуға бағытталған бұйрықтар және нұсқаулықтарды беруге;
3) өзінің немесе жақын туысқандарының және жекжаттарының материалдық мүдделерін қанағаттандырумен байланысты мәселелерді шешу кезінде өзінің лауазымдық өкілділіктерін пайдалануға;
4) мемлекеттік қызметі бойынша жоғарылау немесе түсу кезінде (қолдаушылық, отбасылық) заңмен көзделмеген артықшылықтар ұсынуға;
5) азаматтық немесе заңды тұлғалардың заң мүдделерін және құқықтарына қатысты қабылданған шешімдердің айқындылығын қамтамасыз етуге;
6) мүдделер дауларына жол бермеуге, ал егер пайда болған жағдайда заңнамаға сәйкес оларды жою бойынша шаралар қолдануға;

3.3.нормативті құқықтық актілер жобаларын дайындау кезінде:
Нормативті құқықтық актілер жобалары «Құқықтық актілер туралы» ҚРЗ 2016 жылғы 6 сәуірдегі № 480-V Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына сәйкес басқарма қызметкерлерімен әзірленеді және:
1) азаматтардың заңмен белгіленген құқықтары мен бостандықтарын шек қоюға;
2) заңды тұлғалардың заң мүдделерін бұзуларына;
3) жоғарыда көрсетілген нормативті құқықтық актілерге қарсы келулеріне;
4)нормативті құқықтық актіні шығарған органның құзыреттілігі шегінен шығуға болмайды.

3.4. тіршілік әрекеті саласында спецификадан тәуелді пайда болған басқа қарым-қатынастар кезінде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінің қызметкерлері міндетті:
1) тәртіптік, әкімшілік немесе қылмыстық жауапкершілік заңмен қарастырылған әрекеттер немесе құқықбұзушылықтарға жол бермеуге;
2) білім бөлімінің жұмыс істеу тиімділігін төмендетуге немесе кедергі жасайтын, мемлекет мүдделеріне зардап тигізетін әрекеттерге қарсы келулеріне;
3) ресми этикет немесе ресми мінез-құлық ережелерін сақтауға;
4) басқа мемлекеттік қызметшілер тарапынан қызметтік этикет нормаларын бұзуға жол бермеу бойынша басқа шаралар қолдануға;
5) ұжымда намысы мен абыройына кір келтіретін әріптестерінің кәсіби немесе жеке қасиеттерінталқылаудан тыйылуға;
6) басшының тапсырмаларын орындау кезінде нақты мәліметтерді беруге міндетті.

4. Басқа тыйым салулар мен шектеулер:
«Мәдениет сарайы» КМҚК қызметкерлері:
1) Қазақстан халқы бірлігін және елдегі ұлтаралық келісімді нығайтуға мүмкіндік туғызуға, мемлекетке және басқа тілдерге, Қазақстан халқының салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарына құрметпен қарауға;
2) адал, сыпайы болуларына, жалпы қабылданған моралды-этикалық нормаларды сақтауға, азаматтар мен әріптестерімен сыпайылылықты және нақтылықты көрсетуге;
3) олар қабылдайтын шешімдерде заңдылықты және адалдықты қамтамасыз етуге;
4) азаматтық немесе заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделеріне қатысты қабылданған шешімдердің айқындылығын қамтамасыз етуге;
5) білім бөлімінің жұмыс істеу тиімділігін төмендетуге немесе кедергі жасайтын, мемлекет мүдделеріне зардап тигізетін әрекеттерге қарсы келулеріне;
6) қызметтік міндеттерін тиімді орындау үшін біліктілігі мен кәсіби деңгейін көтеруге, тҚазақстан республикасы заңнамасымен белгіленген тыйым салулар мен шектеулерді сақтауға;
7) өзінің әрекеттермен қоғам тарапынан сындар жасауға себептер көрсепеуге, жетіспеушіліктерді жою және өз қызметін жақсарту үшін сындарлы сынды пайдалануға;
8) жеке басындағы мәселелерді шеші кезінде мемлекеттік органдар, ұйымдар, мемлекеттік қызметшілер немесе басқа тұлғалардың қызметіне әсерін тигізу үшін қызметтік дәрежесін қолданбауға;
9) шындыққа жатпайтын мәліметтерді таратпауға;
10) мемлекеттік меншікті сақтауды қамтамасыз етуге, автокөлік құралдарын қоса алғанда, сеніп тапсырылған мемлекеттік меншікті қызметтік мақсаттар тиімді қолдануға;
11) қызметтік тәртіпті бұлжытпай сақтауға, адалдықпен, сапалы түрде өзінің қызметтік міндеттерін орындауға, жұмыс уақытында тиімді және пайдалы қолдануға;
12) тұрақты негізде мемлекеттік қызметті тұтынушы ретінде тұрғындардың сұраныстарын ескеріп мемлекеттік қызметтердің сапасын көтеру бойынша шаралар қолдануға;
13) құжаттарды сапалы және уақытылы орындауды қамтамасыз етуге, жоғалтып алуды, бұрмалау, орындалмау және сол құжаттарды қайта орындауды, орындаусыз негізсіз қайтаруды жоюға;.
14) қызметтік міндеттерін орындаған уақытта мемлекеттік қызметшінің сыртқы бейнесі іскерлік, байсалдылық және ұқыптылықты білдіретін, мемлекеттік аппараттың мәртебесін, жалпылай қабылданған іскерлік стилді нығайтуға мүмкіндік беруге міндетті.